r
 


Overview of Summit 2015

Financial Markets Infrastructure Dialogue

Bank Managers Challenge & Convention

The International Transaction Banking Convention

Supply Chain & Financial Performance Dialogue

The Technology Decision Makers Conference

 


Overview of Summit 2014
Interview with Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, fourth prime minister of Malaysia at Summit 2014
Interview with Gertrude Tumpel-Gugerell, former member of the executive board of the ECB at Summit 2014

Risk Games Convention 2014

The Technology Decision Makers Conference 2014

 
Chứng thực

Thư viện ảnh của các hội nghị cấp cao trước:

Được tổ chức bởi


Đơn vị đăng cai
Được hỗ trợ bởi

Ngân hàng Quốc tế Tài trợ Cao Cap
Các nhà tài trợ hàng đầu
Các nhà tài trợ chính
Nhà tài trợ
Đơn vị đăng cai
Đơn vị triển lãm
Hãng hàng không chính thức
Kênh giao lưu chính thức
Đối tác truyền thông