r
Liên hệ

The Asian Banker Summit 2016 gives you unprecedented opportunities to be a part of the financial value chain and differentiate yourself from the mainstream competition.

General enquiries
Jodine Phua
Email: jphua@theasianbanker.com
Sponsorship opportunities and delegate registration
Valerie Toh
Tel: +65 6236 6506
Email: vtoh@theasianbanker.com
Media enquiries
Janice Chua
Tel: +65 6236 6532
Email: jchua@theasianbanker.com

Speaking opportunities and programme details

Bank Managers Challenge & Convention
Divya Balasubramaniam
dbala@theasianbanker.com
Financial Markets Infrastructure Dialogue
Muhammad Usama
musama@theasianbanker.com
International Transaction Banking Conference
Supply Chain & Financial Performance Dialogue
Alexander Gevanno
agevanno@theasianbanker.com
Technology Decision Makers School and ConferenceChứng thực

Thư viện ảnh của các hội nghị cấp cao trước:

Được tổ chức bởi


Đơn vị đăng cai
Được hỗ trợ bởi

Ngân hàng Quốc tế Tài trợ Cao Cap
Các nhà tài trợ hàng đầu
Các nhà tài trợ chính
Nhà tài trợ
Đơn vị đăng cai
Đơn vị triển lãm
Hãng hàng không chính thức
Kênh giao lưu chính thức
Đối tác truyền thông