r

Download ứng dụng "The Asian Banker Events"


Hội nghị Cấp cao The Asian Banker năm nay hứa hẹn sẽ mang đến một chương trình hết sức phong phú và thú vị.

Để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao này, quý vị vui lòng tải về ứng dụng "The Asian Banker Events". Quý vị có thể tải bằng cách nhấn vào biểu tượng thích hợp bên dưới, hoặc quét mã QR sử dụng điện thoại di động của quý vị.

 

Ứng dụng "The Asian Banker Events" sẽ giúp quý vị chuẩn bị theo những cách sau:

  • Truy cập nhanh tới lịch trình hội nghị
  • Tuỳ chỉnh lịch trình của quý vị
  • Kết nối với với các đồng nghiệp và diễn giả nổi tiếng
  • Tải về bài thuyết trình của các diễn giả
  • Cung cấp thông tin phản hồi của quý vị

Chứng thực

Thư viện ảnh của các hội nghị cấp cao trước:

Được tổ chức bởi


Đơn vị đăng cai
Được hỗ trợ bởi

Ngân hàng Quốc tế Tài trợ Cao Cap
Các nhà tài trợ hàng đầu
Các nhà tài trợ chính
Nhà tài trợ
Đơn vị đăng cai
Đơn vị triển lãm
Hãng hàng không chính thức
Kênh giao lưu chính thức
Đối tác truyền thông