r
Stay Connected: Social Media

 

Join Us

Experience the highlights of what The Asian Banker Summit 2016 is about as we count the days leading to Asia's largest gathering of global leaders and specialists in the financial services industry. 

Follow@TheAsianBanker on Twitter.
The official hashtag is #TABSummit16

Interact with us on LinkedIn or join The Asian Banker Summit Group.

Linkedin widget

View our albums in our Facebook page.
Chứng thực

Thư viện ảnh của các hội nghị cấp cao trước:

Được tổ chức bởi


Đơn vị đăng cai
Được hỗ trợ bởi

Ngân hàng Quốc tế Tài trợ Cao Cap
Các nhà tài trợ hàng đầu
Các nhà tài trợ chính
Nhà tài trợ
Đơn vị đăng cai
Đơn vị triển lãm
Hãng hàng không chính thức
Kênh giao lưu chính thức
Đối tác truyền thông