r
Chuỗi cung ứng và thách thức hiệu quả tài chính   |   11 May 2016

Một tương lai không biên giới

Hội nhập kinh tế trong khu vực và sự phát triển trong tự do hoá thương mại đã có một tác động sâu sắc đến cách thức hoạt động của chuỗi cung ứng. Chuỗi cung ứng tổng thể đang trên đường đua nhanh chóng để trở thành yếu tố được ưu tiên số một tại tất cả các công ty trên thế giới. Ngày nay, không chỉ giới hạn trong hậu cần và chuyển động vật lý thông thường nữa, thương mại điện tử và IOT đã chuyển hóa số lợi nhuận thu được từ các chuỗi cung ứng truyền thống và thúc đẩy những cách nhìn mới xem như là gia tăng giá trị chuỗi cuối tới cuối.

Mặc dù nhanh chóng được chú ý và biến đổi, thành công trong chuỗi cung ứng xoay quanh việc giảm thiểu sự gián đoạn. Dự đoán được về sự thay đổi và thích ứng với chúng là điều cần thiết cho các doanh nghiệp, trong đó những doanh nghiệp nào có biến động nhất đã thực sự trở thành tiêu chuẩn mới. Dữ liệu lớn và phân tích dự báo đã bất ngờ tiếp quản và trở thành một trong những trụ cột trong ngành công nghiệp này.

Về mặt tài chính, nỗ lực từ ngành công nghiệp tài chính đã cải thiện đáng kể trong việc cung cấp thanh khoản và vốn lưu động mặc dù vẫn đang còn trong giai đoạn sơ khai. Các doanh nghiệp hy vọng rằng các tổ chức tài chính không chỉ đơn thuần định giá dựa trên tiểu sử về sự hiểu biết yêu cầu của khách hàng (KYC), nhưng thay vào đó đi sâu vào để nhận ra các mô hình và nguồn gốc từ đâu mà họ có thể vượt trội trong việc cung cấp các giải pháp tài chính đúng đắn.

Chuỗi Cung Ứng và Thử Thách Hiệu Suất Tài Chính tại Hội Nghị Cấp Cao The Asian Banker đã trở thành một trong những sự kiện mà tập hợp các chuyên gia từ cả phía các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính. Sự kiện này cung cấp nền tảng cho các học viên cao cấp nhất từ cả hai bên một chuỗi phổ rộng để học hỏi từ các đồng nghiệp của họ trong các ngành công nghiệp khác nhau, cũng như bắt kịp với những cơ hội mới và xác định phương hướng tiến bộ trong tương lai. Các yếu tố, tình huống mô phỏng sẽ được kết hợp với nhau trong sự kiện này sẽ cung cấp cho các đại biểu tham gia có một cái nhìn toàn diện hơn về đòn bẩy cũng như các phương thức có sẵn cho việc kinh doanh và cung cấp các cách tiếp cận thực tiễn hơn đến các vấn đề thực tế.

Các vấn đề chính trong buổi làm việc bao gồm:

 • Chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu
 • Dữ liệu & phân tích dự báo trong các giải pháp sáng tạo
 • Quản lý rủi ro trong chuỗi, nhà cung cấp & quản lý nhà cung cấp và phòng tránh gian lận
 • Khai thác cơ sở hạ tầng tài chính để thành công, vai trò của kiểm soát viên tài chính trong chuỗi cung ứng

 

Chuỗi cung ứng và thách thức hiệu suất tài chính
Thứ 4 ngày 11 tháng 5 năm 2016
08:30 – 09:00 Đăng kí ghi danh tham gia hội thảo
09:00 –10:30

Khai mạc diễn văn Hội Nghị Cấp Cao của The Asian Banker

Phát biểu chào mừng
Giáo sư Alain Chevalier, Chủ tịch chủ trì Hội Nghị cấp cao của The Asian Banker
Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch, Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Diễn văn khai mạc
Ông Lê Minh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Phát biểu chính

Barney Frank, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ (2007-2011), Dân biểu Mỹ và Đồng tác giả của đạo luật Dodd-Frank

Đối thoại về Lãnh đạo
Paul
Schulte, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Schulte Research International

Đối thoại chủ trì bởi Emmanuel Daniel, Chủ tịch The Asian Banker và Gordian Gaeta, Giám đốc Nguồn lực toàn cầu, The Asian Banker

10:30 – 11:00 Tiệc trà
11:00 – 12:30 Phát biểu chào mừng
Julien Brun, Đồng sáng lập, Chuỗi cung ứng Việt Nam

Chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu; Thương mại và dòng vốn trong khu vực
Với các hiệp định AEC và TPP đang được tiến hành, sự diễn ra của các thay đổi cơ bản đang bị ràng buộc trong khu vực năng động nhất thế giới. Tham gia với chúng tôi trong các cuộc thảo luận về sự thay đổi cả về thương mại lẫn dòng vốn và cách thức để đối phó với các tiêu chuẩn mới trong khu vực.

Diễn giả/ Tham luận viên:
George Yeo, Chủ tịch, Kerry Logistics Network
Joseph Phi, Chủ tịch , Li & Fung Logistics
12.30 – 14.00 Làm việc tại tiệc trưa, Mô phỏng #1
ETrải nghiệm sự chênh lệch & mối liên kết giữa chuỗi cung ứng vật lý và chuỗi cung ứng tài chính
 • Xem xét các tác động của hạn chế vật lý và tài chính
 • Quản lý vốn lưu động
 • Làm thế nào để chiến lược chuỗi cung ứng được liên kết với chiến lược cạnh tranh?

Được hỗ trợ bởi Steven van der Hooft, Giám đốc điều hành, Capital Chains

14:00 – 15:00 Tiền tệ: Trường hợp của vốn lưu động và làm thế nào để các CFO phát triển song song với chuỗi cung ứng

Tìm kiếm và ứng dụng các cơ sở hạ tầng tài chính phù hợp nhất cho một chuỗi cung ứng bền vững là một thách thức cho các doanh nghiệp ngày nay đặc biệt là các cán bộ quản lý tài chính của chuỗi cung ứng. FIs cố gắng để trở thành nhà cung cấp từ đầu đến cuối về mảng vốn và dòng tiền mặt không thể phục vụ đủ cho nhu cầu của khách hàng.
 • Cách tiếp cận nào mà các giám đốc tài chính và các kho bạc sử dụng trong việc đánh giá chuỗi cung ứng của họ?
 • Tại sao hầu hết các doanh nghiệp lại bỏ qua Cán Cân Thanh Toán (BOP)?
 • Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ gì từ FIs và với mức giá như thế nào?
 • Hóa đơn điện tử: Chìa khóa của thanh khoản và vốn lưu động?
 • Tác động của sự thâm hụt thanh khoản và chi phí tài chính cao tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Người điều hành
Lionel Choong, Quyền Giám đốc Tài chính, Global Regency
15:00 – 15:30 Tiệc trà
15:30 – 16:30 Quản lý rủi ro trong chuỗi, các nhà cung cấp & quản lý nhà cung cấp và phòng tránh gian lận

Tốc độ nhanh chóng của toàn cầu hóa đã dẫn đến sự kéo tăng về phía cầu. Mỗi ngày, hàng triệu tàu chở hàng và côngtenơ được di chuyển và các giao dịch được thực hiện mà không có sự kiểm tra hay điều chỉnh thích hợp. Những điều này có khả năng làm hỏng tất cả các giao dịch và các bên có liên quan, cho đến cả những người tiêu dùng. Hơn nữa, các mối đe dọa như cướp biển, buôn lậu và gian lận tài chính đang được thực hiện trong bóng tối cũng sẽ lợi dụng điểm yếu này trong chuỗi cung ứng.
 • Tầm nhìn xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng để đảm bảo kiểm soát và cân bằng
 • Đảm bảo việc kiểm kê chống trộm
 • Xây dựng quy định thích hợp về thời gian và chất lượng giao hàng
 • Cải tiến về phòng tránh hóa đơn xuất khẩu giả mạo
Diễn giả
Jaya Moorthi Pillai, Giám đốc, APJ Logistics, Hewlett Packard
16:30 – 17:30 Mô phỏng #1 Đối thoại tổng kết

*speakers are in various stages of confirmation. 
For more information, please contact Alexander Gevanno, at agevanno@theasianbanker.com

Chuỗi Cung ứng và Thách thức Hiệu suất Tài chính
Thứ 5 ngày 12 tháng 5 năm 2016
08:30 – 09:00 Đăng ký ghi danh
09:00 – 10:00 Mô phỏng #2
Sự phức tạp trong chuỗi cung ứng quốc tế
 • Cách giải quyết với các khách hàng ở xa
 • Nguồn hàng từ các nhà cung cấp ở xa và ảnh hướng tới vốn lưu động cũng như rủi ro khi giao hàng
 • Bán hàng cho các khách hàng ở xa và sự lựa chọn công cụ thanh toán và INCO terms
 • Một cái nhìn tổng quan toàn diện về các tình huống khó xử khi giải quyết các vấn đề về hạn mức tín dụng, công cụ thanh toán và INCO terms
 • Quản lý lưu chuyển tiền tệ và quản lý rủi ro tín dụng khi giao dịch với các đối tác kinh doanh quốc tế

Được hỗ trợ bởi Steven van der Hooft, Giám đốc điều hành, Capital Chains

10:00 – 10:30 Tiệc trà
10:30 – 11:30 Phân tích dự báo và giải pháp sáng tạo xác định lại quản lý chuỗi cung ứng

Ngành công nghiệp chuỗi cung ứng đã đầu tư một cách lý tưởng để được hưởng lợi từ sự gia tăng của dữ liệu lớn. Sức mạnh của dữ liệu và phân tích dự báo không chỉ nâng cao hiệu suất hoạt động và sự hài lòng của khách hàng, mà còn tạo ra các mô hình kinh doanh mới.
 • Các thực hành tiên tiến nhất trong ngành
 • Các rủi ro tiềm năng có thể sinh ra từ dữ liệu lớn và điện toán đám mây
 • Cửa hàng không biên giới: Thương mại điện tử, làm thế nào dữ liệu và phân tích đang thay đổi nó
Diễn giả
Gary Cokins, Người sang lập, Analytics-Based Performance Management LLC
Shawn Tay, Quản lý, Chiến lược và phân tích APJ, Hewlett Packard
Herbert Chia, Phó chủ tịch, Tập đoàn Alibaba

Người điều hành
Paul Bradley, Chủ tịch, Caprica International
11.30 – 12.30 Mô phỏng # 2 Đối thoại tổng kết
12:30 – 14:00 Làm việc tại tiệc trưa, Mô phỏng # 3
Sự hợp tác chuỗi cung ứng tài chính

 • Nhìn từ góc độ tài chính, những lựa chọn nào tồn tại để hỗ trợ chuỗi cung ứng của bạn?
 • Các đặc điểm của giải pháp tài chính chuỗi cung ứng điển hình là gì?
 • Xem xét ảnh hưởng của các hợp đồng tài chính tới các hoạt động hàng ngày trong doanh nghiệp của bạn.

Được hỗ trợ bởi Steven van der Hooft, Giám đốc điều hành, Capital Chains

14:00 – 15:00 Thiếu hụt tài năng và sự phát triển trong chuỗi cung ứng

Ngành công nghiệp này đang đối mặt với sự thiếu hụt tài năng tại thời điểm khi nhu cầu về dịch vụ trong ngành chưa bao giờ lớn hơn như thế. Một thị trường toàn cầu hóa, mức độ cao của bất ổn và sự thay đổi nhanh chóng về nhân khẩu học là một số trong những yếu tố tạo nên sự thiếu hụt kỹ năng. Để duy trì cạnh tranh, các công ty phải chủ động hơn trong cách tiếp cận của họ về tuyển dụng và phát triển để giữ lại các chuyên gia trong chuỗi cung ứng.
 • Developing a skilled workforce for the future
 • Phát triển một lực lượng lao động có kỹ năng cho tương lai
 • Các thách thức về nhân sự trong các tổ chức chuỗi cung ứng
 • Khi nào phải thuê ngoài hậu cần chuỗi cung ứng, gửi kho và IT của doanh nghiệp bạn?
Diễn giả:
Robert Yap, Chủ tịch điều hành, Tập đoàn YCH
Quyen Nguyen, Người sáng lập, Chuỗi cung ứng Việt Nam
15:00 – 16:00 Mô phỏng # 3 Đối thoại tổng kết
15:00 – 16:30 Tiệc trà
16:30 – 17:30

Bế mạc Hội nghị cấp cao The Asian Banker

Khuôn khổ pháp lý
Ngày nay các tổ chức doanh nghiệp Fintech đang nhắm tới việc phát triển mũi nhọn các sáng tạo, đổi mới và tạo ra hệ sinh thái các dịch vụ tài chính đa dạng. Tuy nhiên, để có thể trở thành những ứng dụng chủ đạo, các tiêu chuẩn thông thường, các giao thức và các qui chế phải được phát triển để đảm bảo sự tin tưởng và an toàn cho doanh nghiệp và khách hàng. Công nghệ tiên tiến và hứa hẹn nhất với ứng dụng tiềm năng cho ngành dịch vụ tài chính là gì? Trong đó các chính sách quy định nào có thể được đưa ra để đảm bảo cho một ngân hàng chưa thực sự phát triển mạnh và sôi động có môi trường phát triển an toàn?

Diễn giả/ Tham luận viên:
Roy Teo, Giám đốc và Trưởng ban Đổi mới Công nghệ, Tập đoàn Fintech & Innovation, Cơ Quan Tiền Tệ Singapore
Janos Barberis
, Người sáng lập, FinTech Hồng Kông

Kết thúc phiên họp là bài phát biểu của Emmanuel Daniel, Chủ tịch Asian Banker và Gordian Gaeta, Giám đốc Nguồn lực toàn cầu của Asian Banker

*speakers are in various stages of confirmation. 
For more information, please contact Alexander Gevanno, at agevanno@theasianbanker.com

Hội nghị Chuỗi Cung Ứng được thiết kế dành riêng cho:

 • Các Giám đốc Tài chính (CFO) và các thủ quỹ những người muốn theo dõi các xu hướng gần đây trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu và trong khu vực.
 • Giám đốc điều hành chuỗi cung ứng và các cán bộ IT cấp cao cũng như lãnh đạo khối tác nghiệp.
 • Lãnh đạo chiến lược chuỗi cung ứng
 • Giám đốc điều hành cấp cao từ nguồn cung ứng, mua bán và các dịch vụ khách hàng
 • Lãnh đạo chuyển đổi và đổi mới chuỗi cung ứng

 

Advisory Council

 


Mathew Welch, Partner, Asia Capital & Advisors
Mathew Welch has over 25 years of financial services experience in Asia. He has a strong track record of building and leading various financial institutions businesses throughout the region. Previously, Welch was global head of banks for Standard Chartered. He began his career at SCB as FI Head of Asia, and in that capacity from 2003, grew the FI revenues of Standard Chartered more than fivefold in a four year period. Welch worked at Merrill Lynch FIG Investment Banking in the early 2000’s and in that capacity was involved in transactions such as the NYSE ADR listing of HDFC Bank of India, and the privatization of Bank Central Asia in Indonesia.


Paul W. Bradley, Chairman and CEO, Caprica International
Paul Bradley chairman and CEO of Caprica International, Asian advisory board member for the Avista-Houlihan Lokey Investment Bank joint venture, vice chairman of Supply Chain Asia, strategic advisor to the CEO’s of several Asian companies and is also involved in several entrepreneurial ventures. He has been involved in the successful launch of two IPO’s. He previously served as president of Arshiya International, a leading Indian multinational company focusing on supply chain management, FTWZ logistics parks and rail operations. In the past, Bradley also served as MD of IDS International, a part of the Li & Fung group of companies. He was selected as a “New Asian Leader” by the World Economic Forum and “Asian Supply Chain Manager of the Year” by Lloyds Publications.


Srinivasan Venkita Padmanabhan, President and Global Head of Finance, Olam International
Srinivasan Venkita Padmanabhan is the president and global head finance of Olam International Limited. He also heads and drives worldwide corporate planning department, capital investment and review committee and sustained cost management initiative, along with being CFO of Invenio, a subsidiary of Olam. Venkita has more than 22 years of extensive experience in leadership areas, including oversight on multiple subsidiaries & product verticals, risk control & management, processes reviews, and more.


Lionel Choong, Board Vice Chairman of Emerson Radio Corp. & CFO of Global Regency Ltd
Lionel Choong is independent vice chairman of the board of Emerson Radio, currently acting CFO for Global Regency, a partner for large retailers handling annual FOB turnover exceeding US$150m. He has a wide range of experience in a variety of senior financial positions with companies in Hong Kong, the PRC and London. His experience encompasses logistics, branded apparel, consumer and lifestyle, consumer products, pharmaceuticals, building businesses, and corporate finance.

Supported by

Vietnam Supply Chain Community is the leading independent and truly not-for-profit platform for 10,000+ supply chain professionals in Vietnam and South East Asia to learn, share, and network effectively. The community objectives are to develop supply chain management awareness and practice by offering learning opportunities to supply chain professionals in Vietnam. www.vietnamsupplychain.com

Programme Manager
Alexander Gevanno
agevanno@theasianbanker.com

Delegate Registrations & Sponsorships
Valerie Toh
vtoh@theasianbanker.com
Chứng thực

Thư viện ảnh của các hội nghị cấp cao trước:

Được tổ chức bởi


Đơn vị đăng cai
Được hỗ trợ bởi

Ngân hàng Quốc tế Tài trợ Cao Cap
Các nhà tài trợ hàng đầu
Các nhà tài trợ chính
Nhà tài trợ
Đơn vị đăng cai
Đơn vị triển lãm
Hãng hàng không chính thức
Kênh giao lưu chính thức
Đối tác truyền thông