r
Ai sẽ tham dự

 

Hội nghị cấp cao của The Asian Banker năm 2016 sẽ quy tụ hơn 1000 khách tham dự. Họ là những nhân viên ngân hàng cao cấp, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh, thủ quỹ, tư vấn và cung cấp dịch vụ trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính từ hơn 32 quốc gia.

Tỷ lệ % dự tính được phân chia theo khu vực địa lý, chức năng công việc và ngành nghề của khách tham dự như sau:

Khu vực địa lý

 

Chức năng công việc

 

Hồ sơ theo ngành nghề

 Chứng thực

Thư viện ảnh của các hội nghị cấp cao trước:

Được tổ chức bởi


Đơn vị đăng cai
Được hỗ trợ bởi

Ngân hàng Quốc tế Tài trợ Cao Cap
Các nhà tài trợ hàng đầu
Các nhà tài trợ chính
Nhà tài trợ
Đơn vị đăng cai
Đơn vị triển lãm
Hãng hàng không chính thức
Kênh giao lưu chính thức
Đối tác truyền thông