-->

Mở ra tiềm năng trong ngành công nghệ kỹ thuật số của Việt Nam

Việt Nam có sự hội tụ độc đáo của những yếu tố như tăng trưởng kinh tế tốt, dân số trẻ và dồi dào, sự thâm nhập của mạng di động và internet cao cũng như môi trường pháp lý hỗ trợ khiến quốc gia này là nơi hoàn hảo cho các công ty mới khởi nghiệp. Trong khi vẫn đang tồn tại một số vấn đề về nợ xấu, các tổ chức tài chính và chính quyền địa phương đã nhận ra rằng sự đổi mới trong công nghệ tài chính có thể giúp nâng ngành công nghiệp dịch vụ tài chính của Việt Nam lên tầm cao mới. Do đó, các nỗ lực tối đa đã được thực hiện nhằm phát triển các dịch vụ và sản phẩm mới, như ngân hàng kỹ thuật số, thanh toán di động, cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ để theo kịp tầm nhìn của “xã hội không dùng tiền mặt” vào năm 2020.

Tại Hội nghị Triển vọng Ngành Dịch vụ Ngân hàng-Tài chính Việt Nam 2019, chúng ta sẽ xem xét hệ sinh thái tài chính đang được thúc đẩy bởi việc áp dụng chiến lược và công nghệ kỹ thuật số, hai yếu tố then chốt tạo ra xã hội không dùng tiền mặt - thanh toán kỹ thuật số và tài chính toàn diện, cuộc cách mạng về trải nghiệm khách hàng và ứng dụng blockchain trong tương lai ngành tài chính.

Hội nghị Triển vọng Ngành Dịch Vụ Ngân hàng-Tài chính Việt Nam 2019 là hội nghị thường niên hàng đầu giúp các tổ chức tài chính, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp dịch vụ tài chính gặp gỡ và chia sẻ những hiểu biết chuyên nghiệp nhất, làm việc trên các giải pháp chi tiết và thảo luận các xu hướng mới nhất trong ngành.


Supported by

Sponsored by

Media Partners

-->

Download The Asian Banker Events App

Past Event

Photo gallery:


For More Photos Click here

Các nội dung chính bao gồm:

Hiểu về cảnh quan tài chính của các doanh nghiệp MSME trên thế giới

Sự chuyển đổi mô hình từ cho vay theo “hệ thống bản ngã” (ego-system) sang cho vay theo “hệ sinh thái” (eco-system)

Những xu hướng thúc đẩy đổi mới trong ngành dịch vụ tài chính và những công nghệ có tính đột phá

Khái quát về cho vay theo hệ sinh thái MSME

Hội thoại: Đánh giá tài chính của SME ở Việt Nam & các hành động phát triển tài chính của SME

Organised By

Stay Connected With Us

Share |          

Get In Touch

Essraa Mansi
Tel: (+971) 4427 3649
Email: emansi@theasianbanker.com