Đối tượng tham dự:

Chương trình được thiết kế dành cho:

  • Giám đốc điều hành cấp cao các ban bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng SME, ngân hàng giao dịch và tài chính thương mại
  • Giám đốc đổi mới, dữ liệu và tiếp thị
  • Các nhà hoạch định doanh nghiệp trong mảng ngân hàng di động, thanh toán trực tuyến, trải nghiệm người tiêu dùng, công nghệ và vận hành
  • Trưởng kênh đổi mới sản phẩm và hoạt động bán lẻ
  • Quản trị viên cấp cao về phân tích kinh doanh và quản lý dữ liệu